Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

V Carthago d.o.o. nam je varstvo podatkov izjemnega pomena. Uporaba spletnih strani podjetja Carthago d.o.o. je načeloma mogoča brez kakršnekoli navedbe osebnih podatkov. Če posameznik želi uporabljati posebne storitve našega podjetja na naših spletnih straneh, bi seveda lahko bila potrebna obdelava osebnih podatkov. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna in za takšno obdelavo ne obstaja nikakršna zakonita podlaga, potem generalno najprej pridobimo soglasje posameznika.

Obdelava osebnih podatkov, na primer imena, naslova, elektronskega naslova ali telefonske številke posameznika, se vedno izvede v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov, vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in v skladu z internimi predpisi podjetja Carthago d.o.o. o varstvu podatkov, ki veljajo za posamezne države. S pomočjo te izjave o varstvu podatkov želi naše podjetje javnost obvestiti o vrsti, obsegu in namenu zbranih, uporabljenih in obdelanih osebnih podatkov v našem podjetju. Nadalje so posamezniki s to izjavo o varstvu podatkov obveščeni o svojih pripadajočih pravicah.

Podjetje Carthago d.o.o. je kot odgovorno podjetje za obdelavo podatkov izvedlo številne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev čim bolj brezhibnega varstva osebnih podatkov, ki se obdelujejo preko te spletne strani. Kljub temu lahko prenos podatkov, ki se izvaja preko spleta, načeloma izkazuje varnostne vrzeli tako, da popolne zaščite ni mogoče zagotoviti. Zato lahko posameznik svobodno odloči o tem, ali bo osebne podatke k nam posredoval s pomočjo alternativnih poti, na primer po telefonu.

1. Pojasnila pojmov


Izjava o varstvu podatkov podjetja Carthago d.o.o. sloni na pojmih iz direktiv in uredb Evropske unije ob sprejetju GDPR (Splošne uredbe o varstvu podatkov). Naša izjava o varstvu podatkov mora biti preprosto berljiva in razumljiva za javnost, za naše stranke in poslovne partnerje. Zato želimo predhodno pojasniti uporabljene pojme. V tej izjavi o varstvu podatkov uporabljamo med drugim naslednje pojme:

a) osebni podatki

Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na identificirano osebo ali osebo, ki jo je mogoče identificirati (v nadaljevanju »posameznik«). Kot oseba, ki jo je mogoče identificirati se smatra fizična oseba, ki jo je posredno ali neposredno mogoče identificirati, še posebej z dodelitvijo karakteristike, kot je z imenom, karakteristično številko, podatki o lokaciji, spletno karakteristiko ali z enim ali več posebnimi značilnostmi, ki so izraz fizične, fiziološke, genetske, psihične, ekonomske, kulturne ali socialne identitete te fizične osebe.

b) Posameznik

Posameznik je vsaka identificirana oseba ali oseba, ki jo je mogoče identificirati, katere osebne podatke bo obdelal obdelovalec podatkov.

c) Obdelava

Obdelava je vsak s pomočjo avtomatiziranih postopkov izveden postopek ali vsaka takšna vrsta ravnanja v zvezi z osebnimi podatki, kot je zbiranje, vnos, organizacija, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali sprememba, branje, iskanje, uporaba, odkritje s posredovanjem, obdelava ali druga oblika zagotovitve, primerjava ali združevanje, omejitev, brisanje ali uničenje.

d) Omejitev obdelave

Omejitev obdelave je označitev shranjenih osebnih podatkov s ciljem omejitve prihodnje obdelave.

e) Profiliranje

Profiliranje je vsaka vrsta samodejne obdelave osebnih podatkov, kar pomeni, da se ti osebni podatki uporabljajo za zbiranje in ocenjevanje določenih osebnih vidikov, še posebej vidikov v zvezi z delovno zmogljivostjo, ekonomskim položajem, zdravjem, osebnimi željami, interesi, zanesljivostjo, obnašanjem, krajem bivanja ali menjavo kraja fizične osebe.

f) Psevdonimizacija

Psevdonimizacija je obdelava osebnih podatkov na način, na katerega osebnih podatkov brez dodajanja dodatnih informacij ni mogoče več dodeliti določeni specifični zadevni osebi, v kolikor se te dodatne informacije shranjujejo ločeno in jih urejajo tehnični in organizacijski ukrepi, ki zagotavljajo, da se osebni podatki ne dodelijo identificirani osebi ali identificirani fizični osebi.

g) Odgovorna oseba ali upravljavec

Odgovorna oseba ali upravljavec je fizična ali pravna oseba, organ, ustanova ali drugo mesto, ki samo ali skupaj z drugimi odloča o namenu in sredstvih obdelave osebnih podatkov. Če so nameni in sredstva te obdelave določeni z unijskim pravom ali pravom držav članic, potem se lahko predvidi odgovorna oseba ali določeni kriteriji njenega imenovanja v skladu z unijskim pravom ali pravom držav članic.

h) Obdelovalec

Obdelovalec je fizična ali pravna oseba, organ, ustanova ali drugo mesto, ki obdeluje osebne podatke po naročilu odgovorne osebe.

i) Prejemnik

Prejemnik je fizična ali pravna oseba, organ, ustanova, ali drugo mesto, kateremu se osebni podatki razkrijejo, neodvisno od tega, ali gre pri tem za tretje osebe ali ne. Organi, ki v okviru določenega preiskovalnega naloga prejmejo osebne podatke v skladu z unijskim pravom ali pravom držav članic, pa ne veljajo kot prejemniki.

j) Tretje osebe

Tretja oseba je fizična ali pravna oseba, organ, ustanova ali drugo mesto razen odgovorne osebe obdelovalca, ki so z neposredno odgovornostjo odgovorne osebe ali pooblaščene osebe za obdelavo osebnih podatkov.

k) Soglasje

Soglasje je vsaka izjava volje, ki jo posameznik za določen primer na informiran način in jasno odda v obliki izjave ali drugega jasnega potrjenega ravnanja, s katero posameznik sporoči, da soglaša z obdelavo osebnih podatkov.

2. Ime in naslov upravljavca


Odgovorna oseba v okviru Splošne uredbe o varstvu podatkov, druge zakonodaje o varstvu podatkov, ki velja v državah članicah Evropske unije in drugih določil s karakterjem varstva podatkov je:

CARTHAGO proizvodnja avtodomov d.o.o.

Naslov: Kamenice 2, 9233 Odranci
Matična številka: 2211238000
Davčna številka: SI 13054988
Telefon: 02 5735465
Elektronski naslov: info.slo@carthago.com

3. Ime in naslov nadzornika za varstvo podatkov


Nadzornik za varstvo podatkov osebe, odgovorne za obdelavo je:

Christoph Boser
datenschutz@carthago.com
+49 7525 9200 3000

Vsak posameznik se lahko kadarkoli pri vseh vprašanjih in spodbudah glede varstva podatkov obrne neposredno na našega nadzornika za varstvo podatkov.

4. Piškotki


Spletne strani podjetja Carthago d.o.o. uporabljajo piškotke. To so besedilne datoteke, ki se odlagajo in shranjujejo preko spletnega brskalnika v računalniškem sistemu.

Piškotke uporabljajo številne spletne strani in strežniki. Številni piškotki vsebujejo tako imenovane ID piškotkov. ID piškotka je jasna karakteristika piškotka. Sestavljena je iz zaporedja znakov, s katerim se spletne strani in strežniki dodelijo konkretnemu spletnemu strežniku tako, da se piškotek shrani. To obiskanim spletnim stranem in strežnikom omogoča razlikovanje individualnega strežnika posameznika in drugih spletnih strežnikov, ki vsebujejo druge piškotke. Določen spletni brskalnik lahko ponovno prepoznamo in identificiramo s pomočjo ID piškotka.

Z uporabo piškotkov lahko podjetje Carthago d.o.o. uporabnikom teh spletnih strani zagotovi uporabniku prijazne storitve, kar brez postavljanja piškotkov ne bi bilo mogoče. S pomočjo piškotka lahko informacije in ponudbo naše spletne strani optimiziramo prilagojeno uporabniku. Kot že omenjeno nam piškotki omogočajo ponovno prepoznavanje uporabnikov naše spletne strani. Namen tega ponovnega prepoznavanja je lažja uporaba naše spletne strani za uporabnike. Tako uporabniku določene spletne strani, ki uporablja piškotke, ni treba ob vsakem obisku spletne strani ponovno vnesti svojih dostopnih podatkov, saj to prevzameta spletna stran in piškotek, ki je shranjen v računalniškem sistemu uporabnika. Dodaten primer je piškotek nakupovalne košarice v spletni trgovini. S pomočjo piškotka si spletna trgovina zapomni artikel, katerega je stranka položila v virtualno košarico.

Posameznik lahko kadarkoli prepreči postavitev piškotka naše spletne strani s pomočjo ustrezne nastavitve uporabljenega spletnega brskalnika in tako trajno ugovarja postavitvi piškotka. Nadalje lahko že zastavljene piškotke kadarkoli izbrišete preko spletnega brskalnika ali druge programske opreme. To je mogoče v vseh običajnih spletnih brskalnikih. Če posameznik izklopi postavitev piškotkov v uporabljenem spletnem brskalniku, potem v določenih okoliščinah vseh funkcij naše spletne strani ne bo mogoče uporabljati v polnem obsegu.

5. Vnos splošnih podatkov in informacij


Spletna stran podjetja Carthago d.o.o. registrira vsak priklic spletne strani posameznika ali samodejnega sistema v vrsti splošnih podatkov in informacij. Ti splošni podatki in informacije se shranjujejo v dnevniških datotekah strežnika. Zbirajo se lahko (1) uporabljeni tipi brskalnikov in različice, (2) operacijski sistem dostopnega sistema, (3) spletna stran, s katere dostopni sistem dostopa na našo spletno stran (tako imenovan Referrer), (4) podspletne strani, ki se preko dostopnega sistema usmerijo na našo spletno stran, (5) datum in čas dostopa na spletno stran, (6) spletni protokolni naslov (IP-naslov), (7) ponudnik spletnih storitev dostopnega sistema in (8) drugi podobni podatki in informacije, namenjeni preprečevanju tveganja v primeru napadov na naše informacijsko-tehnološke sisteme.

Z uporabo teh splošnih podatkov in informacij podjetje Carthago d.o.o. ne sklepa nikakršnih zaključkov o posamezniku. Te informacije so potrebne za pravilno posredovanje (1) vsebin naše spletne strani, (2) za optimizacijo vsebin naše spletne strani in oglaševanje, (3) za trajno delovanje naših informacijsko-tehnoloških sistemov in tehnologije naše spletne strani in (4) za zagotovitev potrebnih informacij za organe kazenskega pregona v primeru spletnega napada. Te anonimno zbrane podatke in informacije bo podjetje Carthago d.o.o. na eni strani statistično ocenilo in po drugi strani tudi ocenilo s ciljem zvišanja varnosti podatkov in varstva podatkov v našem podjetju za zagotovitev optimalne stopnje varnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo. Anonimni podatki dnevniških datotek bodo shranjeni ločeno od navedenih osebnih podatkov posameznika.

6. Možnost za kontakt preko spletne strani


Na podlagi zakonskih predpisov vsebuje spletna stran podjetja Carthago d.o.o. podatke za hiter elektronski kontakt z našim podjetjem in neposredno komunikacijo z nami, kar vključuje tudi splošen naslov tako imenovane elektronske pošte (elektronski naslov). Če posameznik vzpostavi kontakt z upravljavcem s pomočjo elektronske pošte ali z obrazcem za kontakt bomo vse posredovane osebne podatke posameznika samodejno shranili. Takšne, upravljavcu prostovoljno posredovane osebne podatke posameznika bomo shranili za namene obdelave ali za vzpostavitev kontakta s posameznikom. Za namene vzpostavitve kontakta bomo podatke posredovali izvajalcem storitev podjetja Carthago d.o.o. Poleg tega bomo podatke za namene oglaševanja o vanih in avtodomih posredovali podjetju Carthago d.o.o., našim poslovnim partnerjem in podjetju Malibu GmbH & Co. KG.

7. Rutinsko brisanje in blokiranje osebnih podatkov


Upravljavec obdeluje in shranjuje osebne podatke posameznika.

8. Pravice posameznika


a) Pravica do potrditve

Vsak posameznik ima pravico, da pred obdelavo podatkov od upravljavca zahteva potrdilo o tem, ali bodo posamezni osebni podatki obdelani. Če bi določen posameznik želel to pravico do potrditve uveljavljati, se lahko glede tega kadarkoli obrne na pristojno osebo pri upravljavcu.

b) Pravica do dostopa do informacij

Vsak posameznik, na katerega se nanaša obdelava osebnih pravic, da kadarkoli prejme brezplačne informacije upravljavca o svojih shranjenih osebnih podatkih in kopijo te informacije. Nadalje ima pravico do naslednjih informacij:

• namen obdelave
• kategorije obdelanih osebnih podatkov
• prejemniki ali kategorije prejemnikov, katerim so osebni podatki bili razkriti ali pa še bodo razkriti, še posebej prejemnikom v tretjih državah ali pri mednarodnih organizacijah • če je mogoče, načrtovano obdobje, v katerem bodo osebni podatki shranjeni ali, če je to mogoče, kriteriji za določitev tega obdobja
• obstoj pravice do popravka ali brisanja posameznih osebnih podatkov ali do omejitve obdelave pri upravljavcu ali do preklica obdelave
• obstoj pravice do pritožbe pri nadzornem organu
• če se osebni podatki ne zbirajo pri posamezniku: vse razpoložljive informacije o izvoru podatkov
• obstoj samodejnega sprejemanja odločitev vključno s profiliranjem v skladu s 1. in 4. odst. 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov in – vsaj v teh primerih – smiselno informacijo o uporabljeni logiki in dosegu in želenih učinkih takšne obdelave za posameznika

Nadalje ima posameznik pravico do informacij o tem, ali bodo osebni podatki posredovani v tretjo državo ali mednarodni organizaciji. Če gre za takšen primer, ima posameznik v preostalem pravico do prejema informacij o ustreznih garancijah v zvezi s posredovanjem.

Če bi določen posameznik želel to pravico do prejemanja informacij uveljavljati, se lahko glede tega kadarkoli obrne na pristojno osebo upravljavca.

c) Pravica do popravka

Vsaka posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zahteva takojšen popravek nepravilnih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Nadalje ima posameznik pravico, da z upoštevanjem namena obdelave zahteva dopolnitev nepopolnih podatkov – tudi s pomočjo dopolnilne izjave.

Če bi določen posameznik želel to pravico do popravka uveljavljati, se lahko glede tega kadarkoli obrne na pristojno osebo upravljavca.

d) Pravica do brisanja (pravica do pozabe)

Vsak posameznik, na katerega se nanaša obdelava osebnih podatkov ima pravico, da od odgovornih zahteva takojšnje brisanje njegovih osebnih podatkov, če gre za enega od naslednjih razlogov in če obdelava ni potrebna:

• Osebni podatki so bili zbrani ali na drug način obdelani za takšne namene, za katere niso več potrebni.
• Posameznik prekliče svoje soglasje, na katerega se opira obdelava v skladu s črko a), 1. odst., 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov ali črko a), 2. odst., 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov in za nadaljnjo obdelavo ni kakšne druge pravne podlage.
• Posameznik vloži v skladu s 1. odst. 21. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov ugovor proti obdelavi, in za obdelavo ne obstajajo nikakršni predhodni upravičeni razlogi, ali posameznik v skladu z 2. odst. 21. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov vloži ugovor zoper obdelavo.
• Osebni podatki so bili nezakonito obdelani.
• Brisanje osebnih podatkov je potrebno za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Evropske unije in pravom držav članic, v katere sodi odgovorna oseba.
• Osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponujenimi storitvami informacijske družbe v skladu s 1. odst. 8. čl. Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Če je izpolnjen eden zgoraj navedenih razlogov in posameznik želi zahtevati brisanje osebnih podatkov, shranjenih pri podjetju Carthago d.o.o., se lahko v ta namen kadarkoli obrne na pristojno osebo upravljavca, ki bo nemudoma uredila zahtevo po brisanju.

Če je podjetje Carthago d.o.o. javno objavilo podatke in je naše podjetje, kot upravljavec v skladu s 1. odst. 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, zadolženo za brisanje osebnih podatkov, potem bo podjetje Carthago d.o.o. z upoštevanjem razpoložljivih tehnologij in stroškov uvajanja sprejelo ustrezne ukrepe, tudi tehnične narave, da bo druge upravljavce, ki obdelujejo objavljene osebne podatke, seznanilo s tem, da je posameznik od teh drugih odgovornih oseb za obdelavo podatkov zahteval brisanje vseh posameznih povezav do osebnih podatkov ali kopij ali dvojnikov teh osebnih podatkov, če obdelava ni potrebna. Pristojna oseba podjetja Carthago d.o.o. bo v posameznem primeru uredila vse potrebno.

e) Pravica do omejitve obdelave

Vsak posameznik, na katerega se nanaša obdelava osebnih podatkov ima pravico, da od upravljavcev zahteva omejitev obdelave, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

• Posameznik zanika pravilnost osebnih podatkov, kar velja za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti pravilnost osebnih podatkov.
• Obdelava je protizakonita, posameznik zavrača brisanje osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev uporabe osebnih podatkov.
• Upravljavec ne potrebuje več osebnih podatkov za namene obdelave, posameznik jih potrebuje zgolj za uveljavljanje, izvedbo in zastopanje pravnih zahtevkov.
• Posameznik je vložil ugovor zoper obdelavo v skladu s 1. odst. 21. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov in še ni gotovo, ali upravičeni razlogi upravljavca prevladujejo nad razlogi posameznika.

Če je izpolnjen eden zgornjih navedenih razlogov in posameznik želi zahtevati omejitev osebnih podatkov, ki so shranjeni pri podjetju Carthago d.o.o., se lahko v ta namen kadarkoli obrne na pristojno osebo upravljavca. Pristojna oseba podjetja Carthago d.o.o. bo v posameznem primeru uredila vse potrebno.

f) Pravica do prenosljivosti podatkov

Vsak posameznik, na katerega se nanaša obdelava osebnih podatkov, ima pravico, da prejme osebne podatke, ki se nanašajo nanj in jih je posameznik zagotovil upravljavcu v strukturiranem, običajnem in strojno berljivem formatu. Poleg tega ima pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu brez oviranja s strani upravljavca, kateremu so bili zagotovljeni osebni podatki, v kolikor obdelava sloni na soglasju v skladu s črko a), 1. odstavka, 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov ali črka a), 2. odstavka, 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov ali na pogodbi v skladu s črko b), 1. odstavka, 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov in obdelava poteka s pomočjo samodejnih postopkov, če obdelava ni potrebna za izvajanje naloge, ki je v javnem interesu ali za izvajanje javne oblasti.

Nadalje ima posameznik pri izvajanju svoje pravice do prenosljivosti podatkov v skladu s 1. odst., 20. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov pravico do uveljavitve, da upravljavec posreduje osebne podatke neposredno drugemu upravljavcu, če je to tehnično izvedljivo in če s tem ne posega v pravice in svoboščine drugih oseb.

Za uveljavljanje pravice do prenosljivosti podatkov se lahko posameznik kadarkoli obrne na pristojno osebo podjetja Carthago d.o.o.

g) Pravica do ugovora

Vsak posameznik, na katerega se nanaša obdelava osebnih podatkov ima pravico, da iz razlogov, ki izhajajo iz osebne situacije, kadarkoli vloži ugovor zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov, ki se izvede na podlagi črke e) ali f ), 1.odst. 6. čl. Splošne uredbe o varstvu podatkov. Pravica velja tudi za profiliranje, ki se izvaja na podlagi tega.

Podjetje Carthago d.o.o. osebnih podatkov ne bo več obdelovalo v primeru ugovora razen, če lahko dokažemo prisilne razloge za obdelavo, ki jih je treba zaščititi in, ki prevladujejo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika ali, če obdelava služi uveljavljanju, izvedbi ali zastopanju pravnih zahtevkov.

Če podjetje Carthago d.o.o. obdeluje osebne podatke z namenom neposrednega oglaševanja, potem ima posameznik pravico, da kadarkoli vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov za namene takšnega oglaševanja. To velja tudi za profiliranje, če je povezano s takšnim neposrednim oglaševanjem. Če posameznik pri podjetju Carthago d.o.o. vloži ugovor zoper obdelavo za namene neposrednega oglaševanja, potem podjetje Carthago d.o.o. takšnih osebnih podatkov ne bo več obdelovalo za te namene.

Poleg tega ima posameznik pravico, da iz razlogov, ki izhajajo iz njegove osebne situacije, vloži ugovor proti zadevni obdelavi osebnih podatkov, ki se pri podjetju Carthago d.o.o. izvaja za znanstvene ali zgodovinske raziskovalne namene ali za statistične namene v skladu s 1. odst. 89. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov razen, če je takšna obdelava potrebna za nalogo, ki se izvaja v javnem interesu.

Za izvajanje pravice do ugovora se lahko posameznik kadarkoli obrne na pristojno osebo podjetja Carthago d.o.o.. Nadalje lahko posameznik svobodno odloči, ali bo svojo pravico do ugovora v zvezi z uporabo storitev informacijske družbe, neodvisno od Direktive 2002/58/ES uveljavljal s pomočjo samodejnih postopkov, pri katerih se uporabljajo tehnične specifikacije.

h) Samodejne odločitve v posameznem primeru, vključno s profiliranjem

Vsak posameznik, na katerega se nanaša obdelava osebnih podatkov, pravico sprejetja odločitve za neizključno samodejno obdelavo – vključno s profiliranjem, za katero velja pravni učinek ali katera nanjo podobno vpliva, v kolikor odločitev (1) ni potrebna za sklenitev ali izpolnitev pogodbe med posameznikom in upravljavcem, ali (2) na podlagi pravnih predpisov unije ali držav članic, ki veljajo za upravljavca in ti predpisi vsebujejo ustrezne ukrepe za zagotovitev pravic in svoboščin ali upravičenih interesov posameznika ali (3) z izrecnim soglasjem posameznika.

Če je odločitev (1) potrebna za sklenitev ali izpolnitev določene pogodbe med posameznikom in upravljavcem ali (2) pa se izvaja z izrecnim soglasjem posameznika, potem bo podjetje Carthago d.o.o. sprejelo ustrezne ukrepe za varstvo pravic in svoboščin in upravičenih interesov posameznika, kamor sodi vsaj pravica do zagotovitve poseganja določene osebe upravljavca do predložitve lastnega stališča in do izpodbijanja odločitve.

Če bi posameznik želel uveljavljati pravico v zvezi s samodejnimi odločitvami, se lahko glede tega kadarkoli obrne na pristojno osebo upravljavca.

i) Pravica do ugovora proti soglasju s področja varstva podatkov

Vsak posameznik, na katerega se nanaša obdelava osebnih podatkov ima pravico, da kadarkoli prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov.

Če bi posameznik želel uveljavljati pravico do preklica soglasja, se lahko glede tega kadarkoli obrne na pristojno osebo upravljavca.

9. Varstvo podatkov pri prijavah na delovno mesto in postopkih prijav na delovno mesto


Oseba, odgovorna za obdelavo zbira in obdeluje osebne podatke prijaviteljev za namene izvedbe postopka prijave na delovno mesto. Obdelava se lahko izvaja po elektronski poti. To velja še posebej v primeru, kadar posreduje prijavitelj ustrezno dokumentacijo za prijavo na delovno mesto upravljavcu po elektronski poti, na primer z elektronsko pošto. Če oseba upravljavca sklene s prijaviteljem na delovno mesto pogodbo o zaposlitvi, potem bodo posredovani podatki shranjeni za namene izvedbe delovnega razmerja z upoštevanjem zakonodaje. Če upravljavec s prijaviteljem ne sklene pogodbe o zaposlitvi, bo dokumentacija za prijavo na delovno mesto dva meseca po seznanitvi z odločitvijo o neizbiri samodejno izbrisana, če izbrisu ne nasprotujejo drugi upravičeni interesi upravljavca. Drug upravičen interes je na primer dokazno breme v sodnem postopku.

10. Določila o varstvu podatkov za izvedbo in uporabo socialnega omrežja Facebook


Oseba upravljavca je na spletni strani vključila komponente za uporabo socialnega omrežja Facebook, vključno s komponento Facebook Pixel, ki omogoča merjenje, optimizacijo in ustvarjanje občinstva za oglaševalske akcije.

Socialno omrežje je socialno središče na spletu, spletna skupnost, ki uporabnikom praviloma omogoča medsebojno komunikacijo in interakcijo v virtualnem prostoru. Socialno omrežje se lahko uporablja kot portal za izmenjavo mnenj in izkušenj ali pa spletni skupnosti omogoča zagotovitev osebnih informacij in informacij, ki se nanašajo na podjetja. Facebook med drugim omogoča uporabnikom socialnega omrežja vzpostavitev zasebnih profilov, prenos fotografij in mreženje s pomočjo povabil za sklepanje prijateljstev.

Družba za upravljanje spletnega omrežja Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ZDA. Za obdelavo osebnih podatkov odgovorna oseba je, če posameznik živi izven ZDA ali Kanade, podjetje Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Z vsakim priklicem podrobnosti te spletne strani, ki jo upravlja upravljavec in na katero je vključena komponenta Facebook (vtičnik Facebook), omogoči spletni brskalnik v informacijsko tehničnem sistemu posameznika s pomočjo ustrezne komponente Facebook prenos prikaza ustrezne komponente Facebook s strani Facebook. Celoten pregled vseh vtičnikov Facebook lahko poiščete na spletnem naslovu https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=si_SI. V okviru tega tehničnega postopka je podjetje Facebook seznanjeno s tem, katero konkretno podstran naše spletne strani je posameznik obiskal.

Če je posameznik hkrati prijavljen na spletno omrežje Facebook, prepozna Facebook vsak priklic naše spletne strani pri posamezniku in v času ustreznega obiska naše spletne strani prepozna Facebook tudi konkretne podstrani naše spletne strani, katere posameznik obiskuje. Te informacije zbira izključno komponenta Facebook in Facebook jih dodeljuje ustreznemu Facebook računu posameznika. Če posameznik aktivira določeno Facebook tipko, ki se nahaja na naši spletni strani, na primer »Všeč mi je« tipko, ali če posameznik odda določen komentar, potem Facebook dodeli to informacijo osebnemu uporabniškemu računu posameznika pri Facebooku in shrani te osebne podatke.

Facebook prejme preko komponente Facebook vedno tudi informacijo o tem, da je posameznik obiskal našo spletno stran, kadar je posameznik v trenutku priklica naše spletne strani hkrati tudi prijavljen na spletni strani Facebook; to se izvaja neodvisno od tega, ali je posameznik kliknil na Facebook komponento ali ne. Če posameznik ne želi takšnega posredovanja te informacije podjetju Facebook, lahko posredovanje prepreči tako, da se pred obiskom naše spletne strani odjavi iz svojega uporabniškega računa pri Facebooku.

Politika podatkov podjetja Facebook se nahaja na spletnem naslovu facebook.com/about/privacy/ in zagotavlja informacije o zbiranju, obdelavi in uporabi osebnih podatkov, ki se izvaja pri podjetju Facebook. Nadalje vsebuje informacije o tem, katere možnosti nastavitev zagotavlja Facebook za namen varovanja zasebnosti posameznika. Poleg tega so na voljo različne aplikacije, ki omogočajo izklop posredovanja podatkov podjetju Facebook. Takšne aplikacije lahko uporablja posameznik za izklop posredovanja podatkov podjetju Facebook.

11. Določila o varstvu podatkov za izvedbo in uporabo Google Analytics (s funkcijo
anonimizacije)

Upravljavec je na spletni strani vključil komponente za uporabo podjetja Google Analytics (s funkcijo anonimizacije). Google Analytics je služba za spletno analizo. Spletna analiza je pridobivanje, zbiranje in ocenjevanje podatkov o obnašanju obiskovalcev spletnih strani. Služba za spletno analizo med drugim zbira podatke o tem, s katere spletne strani posameznik prihaja na določeno spletno stran (tako imenovan referrer), na katere podstrani te spletne strani se posega ali kako pogosto in v katerem obdobju je bila podstran ogledana. Spletna analiza se prevladujoče uporablja za optimizacijo določene spletne strani in za analizo stroškov in koristi spletnega oglaševanja.

Družba za upravljanje komponent Google-Analytics je podjetje Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.

Upravljavec uporablja za spletno analizo preko Google Analytics dodatek "_gat._anonymizeIp". S pomočjo tega dodatka se skrajša in anonimizira IP-naslov internetnega priključka posameznika pri Google, kadar se dostop na naše spletne strani izvaja iz države članice Evropske unije ali druge pogodbene države Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

Namen komponente Google-Analytics je analiza tokov obiskovalcev na naši spletni strani. Google uporablja pridobljene podatke in informacije med drugim za namen ocenjevanja uporabe naše spletne strani, za pripravo spletnih poročil za nas o tem katere aktivnosti prikazati na naši spletni strani in za izvedbo dodatnih storitev v zvezi z uporabo naše spletne strani.

Google Analytics uporablja piškotke na informacijsko tehnološkem sistemu posameznika. Pojem piškotkov je bil že predhodno pojasnjen. S postavljanjem piškotkov omogoča Google analizo uporabe naše spletne strani. Z vsakim priklicem podrobnosti te spletne strani, ki jo upravlja upravljavec in na katero je vključena komponenta Google-Analytics, omogoči spletni brskalnik v informacijsko tehničnem sistemu posameznika samodejno, s pomočjo ustrezne komponente Google-Analyitics, prenos podatkov za spletno analizo pri podjetju Google. V okviru tega tehničnega postopka pridobi podjetje Google osebne podatke, kot je IP-naslov posameznika, katere Google med drugim uporablja za namene ugotavljanja lokacije obiskovalca in klikov, da tako omogoči kasnejše obračune provizij.

S pomočjo piškotkov se shranjujejo osebne informacije, na primer čas dostopa, lokacija, s katere se dostop izvaja in pogostost obiskov posameznika na naši spletni strani. Pri vsakem obisku naše spletne strani bodo ti osebni podatki, vključno z IP-naslovom posameznika uporabljenega internetnega priključka prenesene podjetju Google v Združenih državah Amerike. Te osebne podatke bo Google shranil v Združenih državah Amerike. Google bo te osebne podatke, ki jih je pridobil s pomočjo tehničnih postopkov, v določenih okoliščinah posredoval tretjim osebam.

Posameznik lahko postavitev piškotka z naše spletne strani kadarkoli prepreči s pomočjo ustrezne nastavitve uporabljenega spletnega brskalnika in tako trajno ugovarja postavitvi piškotka. Takšna nastavitev spletnega brskalnika bi tudi preprečila, da bi podjetje Google postavilo piškotek na informacijsko tehnološkem sistemu posameznika. Poleg tega je mogoče izbrisati piškotek, ki ga postavi Google Analytics s pomočjo spletnega brskalnika ali druge programske opreme.

Nadalje ima posameznik možnost ugovarjati ali preprečiti zbiranje podatkov s pomočjo Google Analytics, ki se nanašajo na uporabo spletne strani in obdelavo teh podatkov pri podjetju Google. V ta namen mora posameznik prenesti in namestiti dodatek za brskalnik na spodnji povezavi tools.google.com/dlpage/gaoptou. Ta dodatek za brskalnik sporoči Google Analytics preko JavaScript, da podatkov in informacij o obiskih spletne strani ni dovoljeno posredovati na Google Analytics. Ta namestitev dodatka brskalnika se pri Googlu smatra kot ugovor. Če se informacijsko tehnološki sistem posameznika v določenem kasnejšem trenutku izbriše, formatira ali na novo namesti, mora posameznik ponovno izvesti namestitev dodatka brskalnika, da izklopi Google Analytics. Če posameznik ali njegova pooblaščena oseba odstrani ali izklopi dodatek brskalnika potem je na voljo nova namestitev ali nov vklop dodatka brskalnika.

Nadaljnje informacije o veljavnih določilih s področja varstva podatkov pri podjetju Google so na voljo na spletnem naslovu https://policies.google.com/privacy in na naslovu https://support.google.com/analytics . Podrobnejše informacije o Google Analytics najdete na spletni povezavi https://marketingplatform.google.com/about/analytics/.

12. Določila o varstvu podatkov za izvedbo in uporabo ponovnega trženja Google


Upravljavec je na spletni strani vključil komponente za uporabo ponovnega trženja Google. Ponovno trženje Google je funkcija Google-AdWords, ki določenemu podjetju omogoča vklop oglasov pri takšnih uporabnikih interneta, ki so se predhodno zadrževali na spletni strani podjetja. Vključitev ponovnega trženja Google dovoljuje določenemu podjetju, da pripravi uporabniku prilagojeno oglaševanje in temu nato prikaže njegovim interesom prilagojene oglase.

Družba za upravljanje storitev ponovnega trženja Google je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.

Namen ponovnega trženja je prikaz interesom uporabnika prilagojenih oglasov. Ponovno trženje Google nam omogoča, da preko oglasnega omrežja Google ali drugih spletnih strani prikazujemo oglase, ki so prilagojeni individualnim potrebam in interesom uporabnikov interneta.

Ponovno trženje Google uporablja piškotke na informacijsko tehnološkem sistemu posameznika. Pojem piškotkov je bil že predhodno pojasnjen. S postavljanjem piškotkov si podjetje Google omogoča ponovno prepoznavanje obiskovalcev naše spletne strani, kadar ti zaporedoma obiščejo spletno stran, ki je prav tako član oglaševalskega omrežja Google. Z vsakim priklicem določene spletne strani, kjer se uporablja storitev ponovnega trženja Google bo spletni brskalnik samodejno identificiral posameznika pri podjetju Google. V okviru tega tehničnega postopka se Google seznani z osebnimi podatki, IP-naslovom ali z iskalnim obnašanjem uporabnika, te pa nato Google uporabi za prikaz interesom uporabnika prilagojenih oglasov.

S pomočjo piškotkov se shranjujejo te osebne informacije, na primer informacije o obiskih spletne strani posameznika. Pri vsakem obisku naše spletne strani bodo ti osebni podatki, vključno z IP-naslovom posameznika uporabljenega internetnega priključka preneseni podjetju Google v Združenih državah Amerike. Te osebne podatke bo Google shranil v Združenih državah Amerike. Google bo te osebne podatke, ki jih je pridobil s pomočjo tehničnih postopkov, v določenih okoliščinah posredoval tretjim osebam.

Posameznik lahko postavitev piškotka z naše spletne strani kadarkoli prepreči s pomočjo ustrezne nastavitve uporabljenega spletnega brskalnika in tako trajno ugovarja postavitvi piškotka. Takšna nastavitev spletnega brskalnika bi tudi preprečila, da bi podjetje Google postavilo piškotek na informacijsko tehnološkem sistemu posameznika.

Poleg tega je mogoče izbrisati piškotek, ki ga postavi Google Analytics s pomočjo spletnega brskalnika ali druge programske opreme.

Nadalje ima posameznik možnost do ugovora zoper interesom uporabnika prilagojenemu trženju pri podjetju Google. V ta namen mora posameznik pri vsakem spletnem brskalniku, ki ga uporablja, obiskati spletno povezavo www.google.de/settings/ads in tam izvesti želene nastavitve.

Nadaljnje informacije o veljavnih določilih s področja varstva podatkov pri podjetju Google so na voljo na spletnem naslovu https://support.google.com/analytics.

13. Določila o varstvu podatkov za izvedbo in uporabo Google+


Upravljavec je na spletni strani vključil komponente za uporabo Google+. Google+ je tako imenovano socialno omrežje. Socialno omrežje je socialno središče na spletu, spletna skupnost, ki uporabnikom praviloma omogoča medsebojno komunikacijo in interakcijo v virtualnem prostoru. Socialno omrežje se lahko uporablja kot portal za izmenjavo mnenj in izkušenj ali pa spletni skupnosti omogoča zagotovitev osebnih informacij in informacij, ki se nanašajo na podjetja. Google+ uporabnikom socialnega omrežja med drugim omogoča vzpostavitev zasebnih profilov, prenos fotografij in mreženje s pomočjo povabil za sklepanje prijateljstev.

Družba za upravljanje storitev Google+ je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.

Z vsakim priklicem podrobnosti te spletne strani, ki jo upravlja upravljavec in na katero je vključena komponenta Google+, omogoči spletni brskalnik v informacijsko tehničnem sistemu posameznika samodejno s pomočjo ustrezne komponente Google+ prenos prikaza ustrezne komponente Google+ s strani podjetja Google. V okviru tega tehničnega postopka je podjetje Google seznanjeno s tem, katero konkretno podstran naše spletne strani je posameznik obiskal. Podrobnejše informacije o Google+ najdete na spletnem naslovu https://developers.google.com/+/web/policies.

V kolikor je posameznik hkrati prijavljen na spletno omrežje Google+, prepozna Google vsak priklic naše spletne strani posameznika in med celotnim trajanjem ustreznega obiska naše spletne strani prepozna tudi konkretne podstrani naše spletne strani, katere posameznik obiskuje. Te informacije zbira izključno komponenta Google+ in Google jih dodeljuje ustreznemu Google+ računu posameznika.

Če posameznik aktivira določeno Google+ tipko, ki se nahaja na naši spletni strani in tako odda priporočilo Google+1, potem Google dodeli to informacijo osebnemu uporabniškemu računu posameznika pri Google+ in shrani te osebne podatke. Google shrani priporočilo Google+1 posameznika in omogoči javni dostop do tega v skladu s pogoji, ki jih je v zvezi s tem sprejel posameznik. Priporočilo Google+1, ki ga posameznik odda na tej spletni strani se shrani in obdela skupaj z drugimi osebnimi podatki, kot je ime posameznika, ki uporablja račun Google+1 in fotografijo, ki je shranjena v njem in v drugih storitvah Google, na primer rezultatih iskanja v spletnem brskalniku Google, Google računu posameznika ali drugih mestih, na primer spletnih straneh ali v povezavi z oglasi. Nadalje lahko Google poveže obisk spletne strani z drugimi pri podjetju Google shranjenimi osebnimi podatki. Google beleži te osebne informacije nadalje z namenom izboljšanja ali optimizacije različnih storitev podjetja Google.

Google prejme preko tipke Google+ vedno tudi informacijo o tem, da je posameznik obiskal našo spletno stran, kadar je posameznik v trenutku priklica naše spletne strani hkrati tudi prijavljen na spletni strani Google+; to se izvaja neodvisno od tega, ali je posameznik kliknil na Google+ tipko ali ne.

Če posameznik ne želi takšnega posredovanja te informacije podjetju Google, lahko posredovanje prepreči tako, da se pred obiskom naše spletne strani odjavi iz svojega uporabniškega računa pri Google+.

Nadaljnje informacije o veljavnih določilih s področja varstva podatkov pri podjetju Google so na voljo na spletnem naslovu https://support.google.com/analytics.

14. Določila o varstvu podatkov za izvedbo in uporabo Google-AdWords

 

Upravljavec je na spletni strani vključil komponente za uporabo Google AdWords. Google AdWords je storitev za spletno oglaševanje, ki oglaševalcu omogoča vklop prikazov v iskalnih rezultatih Google kot tudi v oglaševalskem omrežju Google. Google AdWords omogoča oglaševalcem, da vnaprej določijo ključne besede, s pomočjo katerih se oglasi v rezultatih iskanja Google prikazujejo izključno takrat, kadar uporabnik v iskalniku prikliče iskalni rezultat, ki se nanaša na ključne besede. V oglaševalskem omrežju Google bodo prikazi porazdeljeni s pomočjo samodejnega algoritma in z upoštevanjem predhodno določenih ključnih besed prikazani na spletnih straneh, ki so povezane z aktualno tematiko iskanja.

Družba za upravljanje storitev Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.

Namen Google AdWords je oglaševanje naše spletne strani s pomočjo prikaza oglasov, prilagojenih interesom uporabnikov na spletnih straneh tretjih strani in v rezultatih iskanja brskalnikov pri podjetju Google in prikaz tujih oglasov na naših spletnih straneh.

Če posameznik dostopi na našo spletno stran s pomočjo oglasa Google, potem bo Google v informacijsko tehnološkem sistemu posameznika shranil tako imenovan piškotek za konverzije. Pojem piškotkov je bil že predhodno pojasnjen. Piškotek za konverzijo izgubi svojo veljavnost po tridesetih dneh in ni namenjen identifikaciji posameznika. S pomočjo piškotka za konverzijo, v kolikor veljavnost tega piškotka še ni potekla, je mogoče sklepati ali so bile na naši spletni strani priklicane določene podstrani, na primer nakupovalna košarica določene spletne trgovine. S piškotkom za konverzijo lahko tako mi, kot tudi Google sklepamo, ali je posameznik, ki je do naše spletne strani dostopil preko oglasa AdWords, dejansko ustvaril tudi promet, torej ali je spletni nakup izvedel ali prekinil.

Podatke in informacije, ki se zbirajo s pomočjo piškotka za konverzijo uporablja Google za pripravo statistike o obiskovalcih naše spletne strani. Te statistike o obiskovalcih uporabljamo za ugotovitev skupnega števila uporabnikov, ki so k nam preusmerjeni s pomočjo oglasov AdWords, torej za ugotovitev uspeha ali neuspeha ustreznega oglasa AdWords in za optimizacijo naših prihodnjih oglasov AdWords. Naše podjetje in druge stranke oglaševanja pri Google-AdWords ne prejmejo informacij podjetja Google s pomočjo katerih bi bila mogoča identifikacija posameznika.

S pomočjo piškotka za konverzijo se shranjujejo osebne informacije, na primer spletne strani, ki jih obišče posameznik. Pri vsakem obisku naše spletne strani bodo ti osebni podatki, vključno z IP-naslovom posameznika uporabljenega internetnega priključka preneseni podjetju Google v Združenih državah Amerike. Te osebne podatke bo Google shranil v Združenih državah Amerike. Google bo te osebne podatke, ki jih je pridobil s pomočjo tehničnih postopkov, v določenih okoliščinah posredoval tretjim osebam.

Posameznik lahko postavitev piškotka z naše spletne strani kadarkoli prepreči s pomočjo ustrezne nastavitve uporabljenega spletnega brskalnika in tako trajno ugovarja postavitvi piškotka. Takšna nastavitev spletnega brskalnika bi tudi preprečila, da bi podjetje Google postavilo piškotke za konverzijo na informacijsko tehnološkem sistemu posameznika. Poleg tega je mogoče izbrisati piškotek, ki ga postavi Google AdWords s pomočjo spletnega brskalnika ali druge programske opreme.

Nadalje ima posameznik možnost do ugovora zoper interesom uporabnika prilagojenemu oglaševanju pri Google. V ta namen mora posameznik pri vsakem spletnem brskalniku, ki ga uporablja, obiskati spletno povezavo https://myadcenter.google.si/home in tam izvesti želene nastavitve.

Nadaljnje informacije o veljavnih določilih s področja varstva podatkov pri podjetju Google so na voljo na spletnem naslovu https://policies.google.com/privacy.

15. Določila o varstvu podatkov za izvedbo in uporabo YouTube


Upravljavec je na spletni strani vključil komponente za uporabo portala YouTube. YouTube je spletni portal za prikaz video posnetkov, ki urednikom video posnetkov omogoča brezplačno objavo video posnetkov in drugim uporabnikom tudi brezplačen ogled, oceno in komentiranje. YouTube dovoljuje objavo vseh vrst video posnetkov tako, da je mogoče na tem spletnem portalu iskanje tako celotnih filmov, televizijskih oddaj, glasbenih video posnetkov, napovednikov ali video posnetkov, katere uporabniki sami pripravijo.

Družba za upravljanje YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA. YouTube, LLC je hčerinska družba podjetja Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.

Z vsakim priklicem podrobnosti te spletne strani, ki jo upravlja upravljavec in na katero je vključena komponenta YouTube (video YouTube) omogoči spletni brskalnik v informacijsko tehničnem sistemu posameznika samodejno, s pomočjo ustrezne komponente YouTube, prenos prikaza ustrezne komponente YouTube s strani YouTube. Več informacij o YouTube najdete na spletnem naslovu https://www.youtube.com/yt/about. V okviru tega tehničnega postopka prejmeta YouTube in podjetje Google informacijo o tem, katero konkretno podstran naše spletne strani je posameznik obiskal.

Če je posameznik hkrati prijavljen v svoj račun pri YouTube, prepozna YouTube s priklicem določene podstrani, ki vsebuje video posnetek YouTube, katero konkretno podstran naše spletne strani je posameznik obiskal. Te informacije zbirata izključno YouTube in Google in jih dodeljujeta ustreznemu YouTube računu posameznika.

YouTube in Google prejmeta preko komponente YouTube vedno tudi informacijo o tem, da je posameznik obiskal našo spletno stran, kadar je posameznik v trenutku priklica naše spletne strani hkrati tudi prijavljen na spletni strani YouTube; to se izvaja neodvisno od tega, ali je posameznik kliknil na YouTube video ali ne. Če posameznik ne želi takšnega posredovanja te informacije podjetjema YouTube in Google, lahko posredovanje prepreči tako, da se pred obiskom naše spletne strani odjavi iz svojega uporabniškega računa pri YouTube.

Določila o varstvu podatkov, ki jih objavi YouTube in so na voljo na naslovu https://policies.google.com/privacy zagotavljajo informacije o zbiranju, obdelavi in uporabi osebnih podatkov pri YouTube in Google.

16. Pravna podlaga za obdelavo


Točka a), 6. I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov služi našemu podjetju kot pravna podlaga za postopke obdelave, pri katerih pridobimo soglasje za določen namen obdelave. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnitev pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, kot je to na primer pri postopkih obdelave za dobavo blaga ali za izvedbo druge storitve ali nasprotne storitve, potem se obdelava izvaja na podlagi točke b), 6. I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Enako velja za takšne postopke obdelave, ki so potrebni za izvedbo predpogodbenih ukrepov, morebiti v primerih povpraševanj o naših izdelkih ali storitvah. Če za naše podjetje velja dolžnost, ki zahteva obdelavo osebnih podatkov, kot na primeru za izpolnitev davčnih obveznosti, potem se to izvaja na podlagi točke c), 6. I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. V redkih primerih bi lahko bila potrebna obdelava osebnih podatkov za zagotovitev varstva življenjsko pomembnih interesov posameznika ali druge fizične osebe. Za takšen primer gre, kadar se obiskovalec poškoduje v našem obratu in je potrebno posredovanje njegovega imena, starosti, njegovih podatkov o zdravstvenem zavarovanju ali drugih življenjsko pomembnih informacij določenemu zdravniku, bolnišnici ali drugi tretji osebi. Potem bi se obdelava izvedla v skladu s točko d), 6.I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Nazadnje bi se lahko postopki obdelave izvedli na podlagi točke f), 6. I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Na tej pravni podlagi slonijo postopki obdelave, ki niso vključeni v nobeno od prehodno navedenih pravnih podlag, kadar je obdelava potrebna za zagotovitev upravičenega interesa našega podjetja ali tretje osebe, če interesi, osnovne pravice in osnovne svoboščine posameznika ne prevladajo. Takšni postopki obdelave so nam posebej dovoljeni zaradi tega, ker jih posebej omenja evropski zakonodajalec. Poleg tega zastopa stališče, da bi lahko šlo za upravičen interes, kadar je posameznik stranka upravljavca (Uvodna izjava 47, stavek 2. Splošne uredbe o varstvu podatkov).

17. Upravičeni interesi za obdelavo, ki jih zasleduje upravljavec ali tretja oseba


Če sloni obdelava osebnih podatkov na točki f), 6. I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, potem je naš upravičen interes izvedba naše poslovne dejavnosti v dobro dobrega počutja vseh naših sodelavcev in delničarjev.

18. Obdobje, v katerem se shranjujejo osebni podatki


Kriterij za obdobje shranjevanja osebnih podatkov je ustrezen zakonski rok hrambe. Po poteku tega roka bodo ustrezni podatki rutinsko zbrisani, če niso več potrebni za izpolnitev pogodbe ali vzpostavitev pogodbe.

19. Zakonski ali pogodbeni predpisi za zagotovitev osebnih podatkov; potreba za sklenitev pogodbe; dolžnost posameznika za zagotovitev osebnih podatkov; morebitne posledice, kadar osebni podatki niso predloženi


Sporočamo vam, da je zagotovitev osebnih podatkov delno zakonsko predpisana (npr. z davčnimi predpisi) ali pa lahko izhaja tudi iz pogodbenih določil (npr. podatki o pogodbenem partnerju). Poleg tega je lahko za sklenitev pogodbe potrebno, da nam posameznik zagotovi osebne podatke, ki jih moramo obdelati. Posameznik nam na primer mora zagotoviti osebne podatke, če naše podjetje z njim sklepa pogodbo. Če posameznik ne zagotovi osebnih podatkov je posledica lahko ta, da pogodbe z njim ni mogoče skleniti. Preden posameznik zagotovi osebne podatke, se mora obrniti na našo pristojno osebo. Naš sodelavec bo posameznika v posameznih vprašanjih obvestil o tem, ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonsko ali pogodbeno predpisana, če je potrebna za sklenitev pogodbe, če obstaja dolžnost zagotovitve osebnih podatkov in kakšne so posledice v primeru, če osebni podatki niso zagotovljeni.

20. Uporaba avtomatiziranega sprejemanja odločitev


Kot podjetje, ki se zaveda svoje odgovornosti ne uporabljamo avtomatiziranega
sprejemanja odločitev ali profiliranja.

21. Videonadzor


Zaradi zagotavljanja varnosti ljudi (zaposlenih in strank) in njihovega premoženja ter zaradi nadzora vstopa in izstopa v podjetju izvajamo videonadzor.

Upravljavec videonadzornega sistema je družba Carthago d.o.o., Kamenice 2, 9233 Odranci, telefon: 02 5735 465, elektronski naslov: info.slo@carthago.com

Odgovorna oseba za varstvo podatkov oziroma hrambo videoposnetkov je Aleksander Hajdinjak, telefon: 02 5735 455, elektronski naslov: aleksander.hajdinjak@carthago.com

Namen obdelave osebnih podatkov:

– zagotavljanje nadzora vstopa v službene oziroma poslovne prostore zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, zaradi nadzora vstopa in izstopa v oziroma iz službenih oziroma poslovnih prostorov ter zaradi varnosti službenih oziroma poslovnih prostorov,
– vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo za ta namen: slika (lokacija), datum in ura posnetka.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

– vzpostavitev in vodenje zbirke videoposnetkov: 76, 77. in 78. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), 
– rok hrambe podatkov: peti odstavek 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2),
– interni predpisi: Sklep o uvedbi videonadzora, Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

– na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Podatki se ne prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Obdobje hrambe osebnih podatkov: 60 dni, razen v primeru posnetka nezgod, zlorab, kaznivih dejanj ipd., ko je čas hrambe daljši. Posnetki so na vpogled samo poslovodstvu oziroma zastopnikom družbe, ki morajo vsebino posnetkov obravnavati kot poslovno skrivnost družbe.

Informacije o obstoju pravic posameznika:

– posameznik ima v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pravico dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravico do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora in pravico do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pisno oz. elektronsko zahtevo za uveljavitev omenjenih pravic prosim posredujte na
elektronski naslov: info.slo@carthago.com

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate pri: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: +386 1 230 9730, spletna stran: www.ip-rs.si.

Informacije o tem:

– ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.
– ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Ne.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev:

– ni avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave:

– ni posebnih vplivov obdelave, prav tako ne nadaljnje obdelave.

Obvestilo o izvajanju videonadzora je nameščeno pri vstopih in izstopih na območju izvajanja videonadzora.

Carthago Slovenija

DESET LET MED NAMI – PRVI DEL

DESET LET MED NAMI – PRVI DEL​
DESET LET MED NAMI – PRVI DEL​
DESET LET MED NAMI – PRVI DEL​
DESET LET MED NAMI – PRVI DEL​

PRVI JUBILANTI LETA 2024

V Odrancih smo presenetili sedem sodelavcev, ki so to pomlad z nami že okroglih deset let. Hvaležni smo, da imamo med sabo tako predane in zadovoljne člane družine Carthago, ki vedno znova dokazujejo pravo vrednost podjetja – uspešno timsko sodelovanje in močno povezanost med zaposlenimi.

Vsak posameznik je svojega življenja krojač. Vsake toliko pa se je potrebno tudi ustaviti in se ozreti nazaj, kakšno kreacijo smo ustvarili in kam nas pot vodi naprej. In véliki, jubilejni dogodki so pravšnja priložnost za takšen razmislek. Tega se zavedamo vsi, zagotovo pa najbolj naši jubilantje – naših predanih sedem sodelavcev: gospa Lidija Gumilar, gospa Aleksandra Ristić, gospa Irena Horvat, gospa Vida Cvetko, gospod Davorin Pok, gospod Mirjan Pučko in gospod Roman Antolin, ki so to pomlad med nami že jubilejnih deset let.

Ob prazniku žena in dnevu mučenikov smo izkoristili priložnost in jih povabili na kratko srečanje z direktorjema podjetja, gospo Sandro Županec in gospodom Stefanom Weißom. V znak spoštovanja in zahvale za dolgoletno sodelovanje so naši jubilantje prejeli majhno pozornost in zahvalno listino za jubilejnih deset let zaposlitve v podjetju Carthago.

Ob tej prelomnici smo izkoristili priložnost za pogovor, na katerem smo sodelavce povprašali o njihovem doživljanju zadnjih desetih let v podjetju Carthagu.

Misli in spominov našim jubilantom kar ni zmanjkalo. V prijetnem pogovoru so nam zaupali, da je največji vtis v desetih letih pustilo dejstvo, koliko sprememb se je zgodilo v podjetju in kako hitro se je v tem času razvila proizvodnja. In seveda, da kljub rásti podjetje ostaja na nivoju, tako v samem delovanju kot v zaupanja vrednih odnosih.

Naše sogovornice so izpostavile, da cenijo, da je Carthago družini prijazno podjetje, da se sodelavci lahko z družinskimi člani družimo na Carthagovih družinskih piknikih. Navdušene so tudi nad možnostjo skupinskih Teambuildingov, ki ob sproščenem, veselem druženju pozitivno vplivajo na povezanost sodelavcev v ekipi.

Moški del sogovornikov pa je izpostavil predvsem, da je zanimivo spremljati rast in modernizacijo podjetja, od njegovih začetnih dni, pa vse do danes. Beseda je tekla tudi o tem, da so bili naši jubilantje med nekaj prvimi zaposlenimi na določenih oddelkih in seveda, ob samem dnevu žena, o sodelavkah – o tem, da že precejšen del zaposlenih, tudi v proizvodnji, predstavljajo Carthagovke.

Skupaj smo se spominjali tudi treh posebnih dogodkov, ki bodo sodelavcem ostali v zelo lepem spominu – eden takih je bila nepozabna prireditev ob deseti obletnici podjetja Carthago, leta 2018. Naš skupni projekt izdelave igrala Carthago Kids Line, ki smo ga v tem obdobju že kar trikrat izpeljali in tako donirali že osem igral okoliškim vrtcem in Pediatrični bolnici je izjemnega pomena, so izpostavili naši sogovorniki. Še posebej ponosni pa smo na sodelovanje z našim ambasadorjem, Tadejem Pogačarjem, in na skupne kolesarske podvige Carthagovcev.

Na vprašanje kaj bi po pestrem dolgoletnem sodelovanju sporočili bodočim novim sodelavcem in njihovemu zdajšnjemu timu, so brez pomisleka povedali, da sta ključna vztrajnost in pozitivna naravnanost. Slabe stvari je treba pustiti za seboj in iskati samo dobre. Njihov tim pa si zasluži same pohvale, so enotno izpostavili jubilantje: Kapo dol! Če bi jih lahko ocenili, bi si zaslužili deset zvezdic.

Konec našega kratkega druženja smo zaključili z glasnim sporočilom: »Na nadaljnjih 10 let!«

V letošnjem letu pričakujemo še nekaj jubilantov, katere vam predstavimo v naslednjih mesecih.

Carthago Slovenija

GLASBA PRIHAJA IZ DNA DUŠE!

Boštjan Rožman
Boštjan Rožman
Boštjan Rožman

BOŠTJAN ROŽMAN se predstavi

Predstavljamo vam sodelavca, ki s svojimi glasbenimi miksi na naših dogodkih in druženjih skrbi za odlično razpoloženje. Boštjan Rožman, skupinovodja v oddelku kontrole kvalitete v Ormožu je del Carthagove ekipe že od leta 2010, še dlje pa je poznan pod imenom DJ happy B. Kje najde svoj navdih in po čem je prepoznaven, nam sodelavec predstavlja v nadaljevanju.

Boštjan, kdaj ste se pričeli intenzivno ukvarjati s glasbo in kakšna je bila pot do DJ-a, kako bi opisali svoj slog? Po čem ste prepoznavni?

Glasba me je spremljala od malih nog. V družini se je stric ukvarjal s tem, da je predvajal glasbo širši publiki na raznih prireditvah, tudi diskotekah. Moramo vedeti, da so daljnega leta ’90 bile potujoče diskoteke. Vsak vikend na drugem mestu ali pa gasilskem domu.  No takrat, ko sem prihajal k njemu na obisk, sem seveda rad videl vse te komponente, katere je imel skrbno shranjene. Rad sem pritisnil na kak gumb, da se je glasba tudi predvajala. Nato je sledil nakup prvih gramofonov in mešalne mize. Po prve gramofonske plošče sem leta ’99 šel z vlakom v Ljubljano. Nato pa se je začelo. Večji del časa sem preživel za gramofoni, da sem osvojil ta občutek kako je delo s ploščami.

Leta 2000 prvi nastop. Sosednja Hrvaška, Varaždin, Club Extravaganza. Takrat je vsak DJ predvajal tehno glasbo in mogoče sem bil zanimiv prav zaradi tega, ker sem predvajal house glasbo. S tem sem tudi začel. Bila je to glasba, polna ameriških, angleških vokalov in trdih basov.

Nastopi za DJ pultom so se vrstili od juga Hrvaške do sosednje Avstrije, od malih klubov do velikih zabav na prostem. Prepoznavnost je bila ta, da je bilo na vseh dogodkih, kjer sem vrtel, veselo. Zato tudi umetniško ime Dj happy B. Vedelo se je, da če jaz vrtim bo to veliko smeha in dobre muzike. Organiziral sem tudi lastne dogodke, katere sem vedno oznanil pod imenom Real2Real house. Tako je vsak vedel kaj ga točno čaka. Lahko rečem, da sem od leta 2000 do sedaj ostal v vodah house glasbe, House, Deep House in Tech House zvrsti.

Kaj vas je pritegnilo na začetku, da ste se sploh pričeli ukvarjati z glasbo in kje najdete navdih za nove mikse?

Mislim, da ta povezanost med občinstvom preko glasbe. Sam sem mnenja, da lahko preko glasbe komuniciraš z občinstvom na čisto drugi način. Na nekem nivoju, na višjem nivoju.

Od DJ-ja je odvisen cel večer. Se bodo obiskovalci zabavali ob ritmu, katere bo on predvajal, bo to obiskovalcu všeč in bo DJ zadržal ljudi čim dlje časa v klubu. Vse to je delo Dj-a. Eni delajo to zaradi zaslužka, eni iz strasti do glasbe. Jaz sem še vedno na strani zabave.

Kar se tiče navdiha za to predvajanje glasbe pa izhaja veliko iz spletnega radija. Po svetu je veliko klubov kateri dajejo smernice in zelo veliko radijskih postaj. Zase najdem največ navdiha prav z Španskega otoka Ibiza. Od tam prihajajo novi trendi, nova glasba se predvaja v
najbolj razkošnih klubih od najbolj renomiranih Dj-jev.

https://ibizaglobalradio.com/
https://ibizasonica.com/

Vse skupaj si zamisliš v glavi in potem kupiš ustrezno glasbo na različnih internetnih mestih.

Najbolj pomembna trgovina zame na internetu je: https://www.traxsource.com/ .

Tako kot z glasbo lahko potujemo v nove svetove, je temu enako tudi z našimi vozili. Kaj pa vam predstavlja glasbeno ustvarjanje in v čem bi lahko našli vzporednice z Malibu Vani, ki jih izdelujemo v Ormožu.

Glasba se pojavi v vsaki kulturi, zato bi jo označil kot kulturni fenomen. Je naša potreba v vseh časih. Glasba prihaja iz dna duše! Zato si poskušam pred nastopom zamisliti, kako bi potekal ta moj nastop, kateri komad bo začel naše potovanje z obiskovalci in potem začneš prenašati svoje misli preko velikih zvočnikov do poslušalca, katerega dobesedno zapelješ. Tukaj je ena malo vzporednica pri vozilih: Zamisel v glavah naših sodelavcev za dizajn, konstruktor da načrt, na traku se izdela, kupec se pa odpelje na sanjsko potovanje.

Carthago Slovenija

Z EKIPNO IGRO DO USPEHA

Ines Kranjc
Ines Kranjc
Ines Kranjc

INES KRAJNC se predstavi

Našo sodelavko iz obrata v Ormožu že od mladih nog spremlja nogometna žoga – napadalka v Slovenski ženski nogometni ligi je v članskem prvenstvu prvič zaigrala v sezoni 2016/17. Tako rekoč dve »sezoni« kasneje pa se je Ines Krajnc pridružila tudi naši ekipi in nato v sezoni 2020/21 še Slovenski ženski futsal ligi. Carthagovka v nadaljevanju spregovori o svojih športnih uspehih in pomenu ekipnega sodelovanja.

Ines, kdaj ste se prvič srečali z nogometom in kakšna je bila vaša dosedanja športna pot? V dresu katerega kluba trenutno nizate vaše uspehe?

Z nogometom sem se praktično srečala že tako rekoč skoraj od rojstva, saj živim tik ob igrišču in mi je vedno bilo zanimivo gledanje treningov in nogometnih tekem. S prijatelji pa smo tudi že sami od malih nog vedno igrali nogomet ali kakšne druge športe, ki so povezani z žogo.
Sama sem se podala v treniranje nogometa pri osmih letih, ampak ker takrat še niti sama nisem vedela, da punce tudi lahko trenirajo, sem do 16. leta, kot je dopuščalo pravilo na zvezi, igrala s fanti. Ker pa po 16. letu punce več ne smejo igrati s fanti, se je moja kariera nadaljevala na Ptuju z u17 žensko ekipo. Kasneje sem  takoj po dopolnjenih 18. letih svojo člansko pot nadaljevala pri ŽNK Maribor Tabor. Ker pa je na žalost Maribor Tabor zaprl žensko ekipo sem si morala najti drugo rešitev in takrat me je pot odnesla v ŽNK Radomlje, katerega barv nisem dolgo zastopala saj mi časovno in po oddaljenosti od doma ni več zneslo. V tem času sem se čist po naključju pridružila ženski ekipi futsala, ki pa mi je takoj prirasel k srcu zaradi dinamičnosti in hitrosti igre. Trenutno pa zastopam in nizam uspehe pri WFC Drava Ptuj in KMN Slovenske Gorice.

Na katere dosežke v vaši športni karieri ste najbolj ponosni? In katera področja ostajajo še na seznamu želja?

Najbolj ponosna sem na to da smo s futsal ekipo postale prve pokalne prvakinje v Sloveniji leta 2021/22. Potem so še tudi individualna priznanja kot so na primer najboljša igralka, najboljša strelka. Seznam želja ostaja vsako leto isti, osvojitev dvojne krone, torej osvojitev naslova državnih prvakinj in pa osvojitev naslova pokalnih prvakinj. Ker pa zastopam tudi barve Slovenske ženske reprezentance pa je seveda tudi cilj uvrstitev na evropsko kot tudi na svetovno prvenstvo.

V nogometu je ekipna igra bistvenega pomena, pomen ekipne igre in timskega dela izpostavljamo tudi Carthagovci. Kaj vam pomenita obe vaši ekipi (nogometna in Carthagova) in kako se počutite med njima?

Obe ekipi mi pomenita veliko, zaradi tega, ker ko v ekipi en delec manjka se poruši celi sistem in zato mi je zelo všeč da se pri eni in drugi ekipi dopolnjujemo in si pomagamo, ko nekaj ne gre tako kot bi moralo. Z drugimi besedami vsi za enega in eden za vse. Brez ekipnega dela bi bilo nemogoče funkcionirati, me veseli da imamo v obeh ekipah ekipne igralce, zato se v obeh počutim zelo dobro.

Carthago Slovenija

V OBJEKTIV UJET ČAS

Joze Bobovec

JOŽE BOBOVEC se predstavi

Sodelavec Jože Bobovec je bil del začetne ekipe Carthaga leta 2008, ko smo pričeli s proizvodnjo v Odrancih. In tako raznolika kot je bila njegova pot v Carthagu, tako raznolik je njegov prosti čas. Med drugim je Jože namreč tudi tisti, ki ponavadi v fotografski objektiv ovekoveči naše dogodke in druženja. O vsem, kar ga zanima, od fotografije do starodobnikov, nam sodelavec iz oddelka OC&IT zaupa v nadaljevanju pogovora.

Jože, vaš prosti čas je zapolnjen z raznolikimi dejavnostmi. Poznamo vas kot tistega, ki ga najdemo za fotografskim objektivom, pri upravljanju drona in tistega, ki se na srečanje pripelje z zavidljivim starodobnikom. Od kod te strasti in ali lahko najdemo pri vas morda še kakšno?

Strast, oziroma veselje do fotografije sega v otroštvo. Spominjam se krasnih poletnih počitnic na morju, ko mi je oče prvič pokazal kako se rokuje s fotoaparatom. Nekaj let kasneje mi je brat podaril moj prvi fotoaparat, ki je ujel marsikateri utrinek moje mladosti.

Malce kasneje je prišla strast do mopeda, ki se je kasneje razvila v strast do starodobnikov.

Oče je konec mojega šestega ali sedmega razreda kupil moped od sosede. Moped je bil Tomos Automatic T, pogovorno mu rečemo Tomos Laura ali Tomos jermenar. Tisti trenutek sem bil vse drugo kot navdušen na tistim mopedom, saj so vrstniki vozili lepe nove mopede. Moj pa je imel »patino« in izgledal je star. Takrat še nisem dobro razumel, da ni vse v novem sijaju, ampak da je zanimiva zgodba mopeda in njegovih voznikov. Posledično se je ob prvih tehničnih težavah razvilo tudi zanimanje za tehniko in mehaniko vozil, in kako le te popraviti. 

Nasplošno me navdušuje tudi tehnologija in njena povezava z umetnostjo, saj se v moji sobi najdejo tudi 3D tiskalnik in laserski izrezovalnik, s katerima skušam včasih sebi in bližnjim estetsko olepšati dom in okolje.

Imate pri fotografiranju tudi morda najljubši motiv in najljubšo traso za vožnjo?

Težko bi se odločil za najljubši motiv in najljubšo cesto.

Do sedaj se je zbral pri meni že mozaik potujočih pisanih utrinkov in njihove zgodbe.

Različne zgodbe v domačem okolju, iz potovanj ali spontanih srečanj so tiste, ki polnijo spomin mojega življenjskega potovanja.

Kakšni so vaši nadaljnji osebni izzivi?

Najti in vzdrževati dobro ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem.

Svet okrog sebe živeti s široko odprtimi očmi in opaziti tudi male stvari, ki se nam zgodijo. Biti pozoren in zaznati večino detajlov življenja in jih lepo združevati v celoto.

Da ne bi pozabil na smeh in bi razvijal dobre ideje, ter kreativno domišljijo.

Pred kratkim sem postal skrbnik črnemu labradorcu z imenom Oto, ki je zelo radoveden.

Carthago Slovenija

UMETNOST KOT HOBI

JANJA BELCL se predstavi

Predstavljamo vam Janjo Belcl, eno izmed sodelavk in sodelavcev, ki so polepšali notranjost naših igral Carthago Kids Line. Zahvaljujoč slednjim so tako naša igrala resnično edinstvena in unikatna – kje drugje pa si še lahko ogledate umetnine naše skupinovodkinje z oddelka Malibu Van v Ormožu vam predstavljamo v nadaljevanju.

Janja, pri izdelavi naših igral za otroke smo vas spoznali kot pravo umetnico – s svojimi poslikavami pravljičnih junakov ste ob preostalih sodelavcih poskrbeli, da imajo naša igrala svojsten umetniški čar. Kdaj ste začeli z vašim ustvarjanjem in kje vse lahko najdemo vaše umetnine?

Za likovno ustvarjanje sem se navdušila že v osnovni šoli, sprva so bili to le svinčnik in suhe barvice. Ko sem to tehniko osvojila, sem prešla na ustvarjanje z akrilnimi barvami. Na začetku mi kakšna risba ni uspela, pozneje pa sem z vztrajnostjo in voljo pridobila ta »dober« občutek, ki ti že vnaprej da vedeti, da ti bo uspelo. Moje umetnine večinoma krasijo otroške sobe, veliko poslikav na razne materiale (steklenice, platna, lončene posode) pa najdemo po domovih kot spominke s posvetilom ob posebnih priložnostih.

Vaše risbe pravljičnih junakov so resnično magične, imate morda pri ustvarjanju najljubši motiv ali celo junaka? Imate morda umetniško nit, ki vas odraža ali pa se pri ustvarjanju prilagodite posamični situaciji?

Nimam ravno najljubšega motiva, res pa je, da zelo rada rišem za otroke, torej otroške motive. Pri ustvarjanju se največkrat prilagodim posamični situaciji, v sliki poskušam poustvariti to, kar si nekdo zaželi.

Za umetnost sta potrebna ob samem talentu in izkušnjah tudi zavzetost in osredotočenost. Bi morebiti slednje lahko povezali tako z umetniškim ustvarjanjem kot z vašim delovnim dnem na oddelku?

Vsekakor je velika prednost, če imaš talent in izkušnje, ampak brez zavzetosti in osredotočenosti, ki sta resnično pomembni za doseganje ciljev, ne gre, pa naj gre za umetnost ali za moj delovni dan na oddelku.

Carthago Slovenija

DVE STRASTI

DAVORIN POK

DAVORIN POK se predstavi

Carthagovec Davorin Pok že skoraj celo desetletje združuje dve strasti – avtodome in košarko. Sodelavec na oddelku skakačev in trener mladih košarkaric spregovori o usklajevanju službe in prostega časa v nadaljevanju.

Davorin, svoje popoldneve preživljate na košarkaškem igrišču – kako dolgo ste že trener, kakšna pot vas je privedla do trenerskega dela in na katerem igrišču (katerega kluba) vas lahko najdemo?

Svojo trenersko pot sem začel že kot igralec pri košarkarskem klubu Radenska. Hitro sem spoznal, da bi rad svoje znanje prenašal na mlajše igralce in igralke. Tako sem pred 15 leti dobil ponudbo pri ženskem košarkarskem klubu Pomurje in jo z veseljem sprejel. Letos imam pred sabo še en nov izziv, namreč od sedaj naprej sem trener tudi fantovske ekipe pri Košarkarskem klubu Murska Sobota, kjer treniram selekcijo U16. Treninge imamo v različnih dvoranah v Murski Soboti, tekme pa igramo na Osnovni šoli I Murska Sobota in v gosteh.

Kako bi sami sebe opisali kot trenerja? S katerimi izzivi se srečujete v vašem trenerskem delu? Je morda kakšen dogodek, ki se vam je še posebej vtisnil v spomin?

Kot trener sem zelo zahteven do sebe in igralcev/igralk, saj želim na vsakem treningu napredovati. Rad se poglobim v vsak detajl košarkarske igre. V svojem poklicu trenerja se pogosto srečujem z izzivi, da kateri otrok oziroma starš ne sprejme takega načina dela oziroma rabi dalj časa, da ga sprejme, saj je pri treningu potrebno veliko odrekanj, discipline, samokontrole ipd. Moje mišljenje je, da se vsak otrok, ki trenira nek šport, pripravlja tudi za življenje naprej. Od vsega se mi v spomin vtisne najbolj, ko me na cesti sreča bivši igralec ali igralka in nosi na sebi velik nasmeh ter me z njim pozdravi. Takrat vem, da sem pustil poseben pečat v življenju posameznika.

Biti Carthagovec in biti trener – kako usklajujete dvoje? So kakšne vsakodnevne vzporednice med obema vašima »strastema«?

Da uskladiš službo in trenerstvo pogosto ni enostavno, ampak, če delaš oboje z veseljem se vse da. Zraven tega potrebuješ tudi družino, ki razume tvojo strast in te pri tem vzpodbuja. Vzporednic med delom na tako velikem podjetju in kolektivnim športom je veliko. Košarka mi je dala veliko za življenje, saj se zlahka znajdem pri delu v kolektivu, rad sem med ljudmi, poleg tega pa sem dobil veliko delovnih navad.

Carthago Slovenija

KOLESARJENJE NA DRUGAČEN NAČIN

ANDREJ ROTAR

ANDREJ ROTAR se predstavi

Andrej Rotar pravi, da geslo »Nič mi ne manjka«, kot se je glasila akcija Paralimpijskega komiteja Slovenije, najbolj ponazarja njegov pogled na življenje invalida. Del Carthagove ekipe je Andrej Rotar že od začetka leta 2017 in po preboleli bolezni v letu 2018 je parakolesarstvo dejavnost, ki najbolj zaznamuje njegov vsakdan.

Kdaj in kako ste pričeli s parakolesarstvom in kakšni občutki vas prevevajo, ko se spomnite na to obdobje?

Ročno kolo sem si omislil že zelo zgodaj po preboleli bolezni. Na začetku sem bil tako šibek, da se mi je zdelo nemogoče, da bom šel kdaj z njim na cesto. Zato sem kolo nadgradil z elektro asistenco in z njeno pomočjo napravil prve kroge po bližnji okolici. Ti krogi so bili vedno daljši in hitrejši, zato je rasla tudi moja samozavest. Hitro je prišel čas za vožnje brez elektro pomoči. Vožnje sem objavljal na družbenem omrežju Strava, kjer je moj trud in hiter napredek opazil selektor državne parakolesarske reprezentance Luka Kovic, ki me je povabil v parakolesarsko reprezentanco Slovenije in postal moj trener.

Katere so bile prve tekme, ki ste se jih udeležili? Kako so potekale?

Moja prva tekma je bila v Belgiji med mestoma Brugge in Ronse, dolžine 88 km. Mojega veselja je bilo kaj hitro konec, saj sem bil zaradi s kolesa odpadlega varnostnega odbijača diskvalificiran že med tekmo. Tako sem kot rekreativec prevozil progo izven tekmovanja po pločnikih v normalnem prometu, za trening. Bila je precej grenka izkušnja.

Druga tekma je bila teden dni pozneje v mestu Ostende ob atlantski obali. Tekme v Ostendeju so štele za svetovni pokal v organizaciji svetovne kolesarske zveze UCI. Najprej je bil kronometer dolžine 20 km. Vreme je bilo zelo hladno, vetrovno in deževno. Končalo se je tako, da sem dosegel 15. mesto in prvih 6 točk za UCI lestvico. Tretja tekma pa je bila cestna dirka v Ostendeju, dolžine 70 km, kjer pa sem bil 14. , 7 točk za UCI lestvico. Sledile so še druge tekme, vsaka je prinesla kakšno novo izkušnjo.

V prvem letu 2021 sem zbral 35 točk in dosegel skupno 16. mesto na svetovni UCI lestvici, v letu 2022 pa 51 točk in skupno 27. mesto. V letošnjem letu sem si v začetku leta poškodoval ramo in nisem resno treniral vse do meseca junija, tako da nimam omembe vrednih mednarodnih rezultatov. Sem pa vseeno postal državni prvak Slovenije v kronometru za leto 2023.

V parakolesarstvu ste zdaj aktivni že nekaj časa – na katere vaše dosežke ste najbolj ponosni in kakšni cilji so še pred vami?

S parakolesarstvom se nisem začel ukvarjati iz tekmovalnih ambicij. Že pred invalidnostjo sem bil kolesar in je ta šport bil logično nadaljevanje. S samimi uspehi se nisem nikoli obremenjeval. Osebno pa mi največ pomeni osvojeno drugo mesto na tekmi evropskega pokala v Puchovem na Slovaškem in pa prevoženih 176 km v 6 urah na ultramaratonu za evropski pokal Slo24ultra v Dobrovniku. Poškodba rame me je oddaljila od POI v Parizu 2024. Spoznal sem, da tekmovalno parakolesarstvo na vrhunskem nivoju morda ni več zame, saj pri moji starosti lahko bolj škoduje mojemu zdravju kot pa koristi. Udeleževal se bom predvsem nižje rangiranih tekmovanj. Kot turist si želim prevoziti kakšno najslavnejšo gorsko etapo Francoske, Italijanske in Španske pentlje. Prevoziti želim Camino de Santiago. Malo iracionalno željo pa imam postaviti svetovni rekord v vožnji na 24 ur, ki trenutno znaša 649,85 km.

Carthago Slovenija

NAŠA PRESTIŽNA VOZILA

Logo mit der Aufschrift: Carthago - Das Reisemobil

PRESTIŽNI AVTODOMI NAJVIŠJEGA RAZREDA.

Potovanje z avtodomom Carthago je izkušnja luksuznega življenja na štirih kolesih. Z našimi vrhunskimi polintegriranimi in integriranimi modeli boste vedno potovali udobno, domačno in varno – ne glede na to, kam vas bo pot zanesla. Carthagova vozila vas bodo očarala že od daleč s svojo edinstveno zasnovo. Opremljena so z vsem, kar prinaša potovanje na najvišji ravni: visokokakovostno oblikovanje z elegantno notranjostjo avtodoma, najboljšim razgledom in občutkom prostora.

Das Wohnmobil Chic E-line 50 bei der Fahrt auf einer Straße.
Logo mit der Aufschrift: Mailbu - a company of carthago

NAJBOLJŠI AVTODOMI SVOJEGA RAZREDA.

Avtodomi Malibu so popolni sopotniki na cesti. Vse od kompaktnih modelov s krajšo dolžino vozila in nižjo težo do modelov comfort plus z največjim razpoložljivim prostorom in potovalnim udobjem – za vsakogar se najde pravi tip vozila. Integrirana in polintegrirana vozila Malibu imajo posebnosti in prednosti, ki jih v tej kombinaciji drugi avtodomi v tem razredu na trgu nimajo. Občutite jih lahko skozi številne funkcionalnosti, udobje, v večjem prostoru za shranjevanje in boljšem počutju. Kaj sporoča prvi vtis, postane jasnejše, ko pogledate bližje: ponuja veliko dobro premišljenih podrobnosti in preprosto več vsega – denimo izjemen občutek prostora, prostoren dnevni prostor ali edinstveno dvojno klet vozila z ogromnim prostorom za shranjevanje. Avtodomi Malibu so kot vaša sanjska soba na kolesih.

Ein Malibu-Wohnmobil bei der Fahrt über eine Landstraße.
Logo mit der Aufschrift: Mailbu - a company of carthago

PRESTIŽNI VAN Z JASNIMI STANDARDI

Obstaja veliko vanov, a le en Malibu Van. To je vozilo inovacij. Je utelešenje naših idej in prav vsak med njimi pooseblja več kot 40 let izkušenj in inovativnosti izdelave – ustvarjen je na podlagi dolgoletne prakse, kar lahko občutite na vsakem kilometru vaše poti. Prežema ga edinstveno udobje bivanja in spanja, velik in prefinjen prostor za shranjevanje z največjo funkcionalnostjo, pa tudi izjemen, ekskluzivni dizajn. Malibu Van je popoln počitniški sopotnik, saj združuje priročne dimenzije kombija z udobjem velikega avtodoma in je zato idealen za vse vrste potovanj. Malibu Van zato predstavlja najboljše, kar lahko ponudi van v svojem razredu.

Ein Malibu-Wohnmobil bei der Fahrt über eine Landstraße.